Algemene verkoopvoorwaarden (CGU-CGV)

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 - Inhoud en toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn automatisch van toepassing op elke verkoop op afstand van producten, gesloten tussen het bedrijf Feel Diffusion onder de merknaam FiiLiT, hierna FiiLiT, en een consument.

Bestellingen van professionals of soortgelijke personen zijn daarom uitgesloten en worden niet uitgevoerd, in het bijzonder wanneer de bestelling die bij ons geplaatst zou kunnen worden de normale behoeften van een consument overschrijdt of deel uitmaakt van een abnormale stroom van bestellingen naar dezelfde factuur of afleveradres.

De verkoop wordt geacht te zijn gesloten op de datum van acceptatie van de bestelling of onmiddellijke aankoop door de verkoper.

Vóór deze datum worden deze verkoopvoorwaarden ter informatie aan elke koper ter beschikking gesteld. Elke bestelling impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, die prevaleren boven alle andere voorwaarden, met uitzondering van de voorwaarden die uitdrukkelijk zijn aanvaard door de verkoper.

Er wordt aan herinnerd dat de validatie van het bestelformulier een elektronische handtekening vormt die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening.

De koper verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden vóór zijn onmiddellijke aankoop of het plaatsen van zijn bestelling.

In dit opzicht zijn ze tegen hem afdwingbaar in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 1119 van het Burgerlijk Wetboek.

VERKOPER UITGEVER AUTEUR VAN DE AANBIEDING:

Feel Diffusion, een Frans bedrijf gevestigd in Frankrijk, is een SAS met een kapitaal van € 20.000, gevestigd op 8 Rue de Paris 91570 BIEVRES (Frankrijk), geregistreerd bij de RCS van Evry (Essonne) onder nr. 81812315562, INTRACOM BTW-nr. FR81812315562

Klantenservice: servicetelefoon 0160139045, postadres 8 Rue de Paris 91570 BIEVRES, e-mailadres parfumduvoyage@fiilit.comFiiLiT brengt via haar fiilit elektronische site .com diverse parfumerieproducten (hierna de Producten) op de markt, uitsluitend bedoeld voor niet-professionele natuurlijke persoon consumentenkopers.

Artikel 2 DE PRODUCTEN

FiiLiT-producten maken vooral deel uit van een verondersteld verlangen naar alternatieve parfums en zijn tot nu toe:

Eau de parfums bedoeld voor uitwendig gebruik.

In geen geval mag de informatie vermeld op onze producten, onze website of onze commerciële en reclamedocumenten het advies van een gezondheidsprofessional vervangen.

De Producten die door FiiLiT te koop worden aangeboden, zijn de Producten die op de Site worden aangeboden op de datum van raadpleging door de internetgebruiker, zolang de voorraad strekt.

De foto's en grafische afbeeldingen van de Producten zijn contractueel.

Onze producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. Als u aanvullende informatie wenst, aarzel dan niet om ons een bericht te sturen naar het klantenservice-adres parfumduvoyage@fiilit.com.

2.1: Informatie bijwerken en mogelijke afwijkingen

Als er, ondanks al onze waakzaamheid en voorzorgsmaatregelen, materiële invoer- of technische fouten optreden tijdens het uploaden, danken wij u dat u ons hiervan op de hoogte stelt, zodat we de nodige correcties kunnen aanbrengen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren of te wijzigen. Elk mogelijk geschil in dit verband zal worden beoordeeld en opgelost door het Product te retourneren voor terugbetaling of door het Product te ruilen volgens uw verzoek. in geval van een fout van onze kant zijn de retourkosten uitzonderlijk voor onze rekening) of in het kader van de hieronder vermelde garanties.

Artikel 3 - PRIJSPROMOTIONELE AANBIEDINGEN

3.1 Prijs

De prijzen die op de site verschijnen, zijn aangegeven in euro's (€), inclusief belastingen, exclusief verzendkosten, en kunnen gedurende het jaar variëren. De op de Site bestelde producten zijn tegen de prijs die geldt op de dag dat de bestelling wordt geplaatst. De prijzen houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Indien het tarief zou worden gewijzigd, zullen deze wijzigingen worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van validatie van de bestelling door de Koper, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van genoemde producten.

3.2 Promotie-aanbiedingen

Productaanbiedingen en actie-aanbiedingen, als zodanig vermeld, zijn geldig zolang deze zichtbaar zijn op de site en voorradig zijn. Promotiecodes zijn geldig tot de door FiiLiT aangegeven datum. Prijzen en actie-aanbiedingen aangeboden op de Site zijn alleen van toepassing op producten die worden verkocht op de site www.fiilit.com en kan niet van toepassing zijn op producten die worden verkocht in winkels of op andere websites en omgekeerd.

Artikel 4 BESTELLEN

Met bestelling bedoelen we elke bestelling met betrekking tot onze Producten die op onze site verschijnt. De aanvaarding van de bestelling door de verkoper vloeit voort uit de directe levering van de bestelde producten. Elke door de verkoper ontvangen bestelling wordt als definitief en definitief beschouwd. Het impliceert de volledige en volledige naleving en aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden en de verplichting om te betalen voor de bestelde producten.

4.1 Navigatie binnen de site

De internetgebruiker kan vrijelijk door de verschillende pagina's van de site bladeren, zonder gebonden te zijn aan een bestelling. De internetgebruiker is verantwoordelijk voor de telecommunicatiekosten bij toegang tot internet en gebruik van de site.

4.2 Een bestelling plaatsen

Herinnering: de site is beschikbaar voor individuen. Bestellingen van professionals of soortgelijke personen zijn daarom uitgesloten en worden niet uitgevoerd, in het bijzonder wanneer de bestelling die bij ons geplaatst zou kunnen worden de normale behoeften van een consument te boven gaat of deel uitmaakt van een abnormale stroom van bestellingen naar hetzelfde adres. . Om een ​​bestelling te kunnen plaatsen, moet de Klant de wettelijke handelingsbekwaamheid hebben, d.w.z. meerderjarig zijn en niet onder curatele of curatele staan. Als de internetgebruiker een bestelling wil plaatsen, kan hij dit via de website doen en koper worden. Alle contractuele informatie wordt in het Frans weergegeven. Zodra zijn aankopen zijn voltooid, moet de Koper de informatie invoeren die nodig is om zijn bestelling te registreren en te volgen:

• Voor een REEDS GEREGISTREERDE klant: voer zijn gebruikersnaam en wachtwoord in,

• Voor een NIEUWE KLANT: titel, achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Alle nieuwe Klanten ontvangen per e-mail een ontvangstbevestiging met een samenvatting van hun toegangscodes. Door op de retourlink te klikken, erkent de Klant dat de verstrekte informatie juist is en kan hij zijn bestelling voortzetten. Deze informatie wordt uiterlijk bij de levering bevestigd. De Koper verklaart kennis te hebben genomen van de Verkoopvoorwaarden alvorens zijn Bestelling te plaatsen en erkent dat de validatie van zijn Bestelling de aanvaarding van hun voorwaarden impliceert.

De Koper erkent voorts dat de Verkoopvoorwaarden hem ter beschikking worden gesteld op een manier die het behoud en de reproductie ervan mogelijk maakt, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De aanbiedingen die door FiiLiT op de Site worden gepresenteerd, zijn geldig gedurende de gehele duur van hun publicatie op genoemde Site en zolang de voorraad strekt. Om een ​​Bestelling te plaatsen, moet de Koper FiiLiT gegevens over hem verstrekken en een online formulier invullen dat toegankelijk is vanaf de Site. Het verkoopcontract komt tot stand wanneer de Koper op de knop “valideren” klikt bij het bevestigen van de Bestelling. Houd er rekening mee dat de validatie van de aankooporder een elektronische handtekening vormt die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. Tot deze laatste stap heeft de Koper de mogelijkheid om terug te keren naar de vorige pagina's en zijn Bestelling en de eerder verstrekte informatie te corrigeren en te wijzigen. De Koper is verplicht het aan het einde van het verificatieproces weergegeven bedrag te betalen, evenals de leveringskosten zoals uiteengezet in de Verkoopvoorwaarden. De Koper ontvangt binnen 24 uur per e-mail een ontvangstbevestiging met een samenvatting van zijn Bestelling. De Koper erkent dat deze e-mail, waarvan de informatie afkomstig is uit de registratie van zijn Bestelling, het bewijs vormt van de aard van het contract en de datum ervan. De Koper moet daarom een ​​geldig e-mailadres opgeven bij het invullen van de velden met betrekking tot zijn identiteit. Opschorting van de bestelling: FiiLiT behoudt zich het recht voor om de op de Site geplaatste bestelling van een Klant met wie er een betalingsachterstand is of een geschil met betrekking tot de betaling van een eerdere onopgeloste bestelling, te blokkeren of te annuleren, totdat 'het probleem is opgelost' , of om een ​​legitieme reden die verband houdt met de abnormale aard van de bestelling of een betaalmiddel, in het bijzonder wanneer de bestelling van de klant niet overeenkomt met het aanbod van FiiLiT of in geval van een onjuist adres of ongeldige coördinaten.

4.3: Productbeschikbaarheid

In het geval dat het bestelde artikel niet beschikbaar is, zal FiiLiT de Klant hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Indien hij dat wenst, kan de Klant, naar eigen keuze, zijn bestelling handhaven in afwachting van de beschikbaarheid van het Product, de prijs van het niet-beschikbare Product vergoed krijgen zonder aanvullende compensatie, of profiteren van een krediet ter waarde van een bedrag dat gelijk is aan de prijs van het Product. niet beschikbaar. Hij kan zijn keuze kenbaar maken door eenvoudigweg een e-mail terug te sturen naar het adres: parfumduvoyage@fiilit.com.

Artikel 5 - Betaling en betalingsveiligheid

De Producten worden aan de Koper gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van validatie van de bestelling. Behoudens andere voorwaarden die uitdrukkelijk zijn voorzien in de bijzondere voorwaarden, gebeurt de betaling van de prijs contant bij de bestelling. Zonder volledige betaling tegen deze datum kan geen enkele bestelling in aanmerking worden genomen. Betaling van de bestelling kan worden gedaan: • Per bankkaart via het PAYGREEN-platform of via PAYPAL (FiiLiT heeft geen toegang tot deze gegevens en bewaart ze niet op haar servers) • Via bankoverschrijving, in dit geval verschijnen de FiiLiT-bankgegevens tijdens de validatie van de bestelling.De Koper moet over de nodige autorisaties beschikken om de betaalmethode te gebruiken die hij voor zijn bestelling heeft gekozen. FiiLiT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor frauduleus gebruik van een van de betaalmethoden. Elk frauduleus gebruik van de bankkaart geeft geen aanleiding tot terugbetaling door FiiLiT. Op eenvoudig verzoek wordt aan de koper een factuur overhandigd.

Artikel 6 – EIGENDOM VOORBEHOUD

FiiLiT behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs (inclusief kosten en belastingen). Artikel 7 - Levering en beëindiging van het contract Het product wordt geleverd op de contactgegevens die door de koper op het formulier zijn aangegeven voltooid tijdens de bestelling. In het geval van een fout in het door de Klant opgegeven adres, die zou resulteren in het retourneren van het pakket naar de magazijnen van FiiLiT, zal de Koper verplicht zijn de verzendkosten opnieuw te betalen, zodat het pakket naar hem teruggestuurd kan worden. FiiLiT zal het Product binnen 48 werkuren na validatie van de bestelling (voorbereidingstijd) verzenden, de levertijden zijn dan die van DHL of Colissimo. Indien deze termijn door FiiLiT wordt overschreden, wordt er een e-mail naar de Koper gestuurd en heeft hij de mogelijkheid om de Bestelling te annuleren en, indien zijn bankrekening al is afgeschreven, de prijs van het Product binnen 30 dagen terug te krijgen. Indien het Product wordt geleverd na annulering van de Bestelling, vindt terugbetaling plaats bij ontvangst door FiiLiT van het Product in de originele staat. Het retourneren van het Product en de terugbetaling aan de Koper vindt plaats onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald in Artikel 9 Herroepingstermijn. Bij onjuiste of ontbrekende vermelding van het afleveradres en/of de identiteit van de Koper wordt FiiLiT van de verantwoordelijkheid voor de levering ontheven.Bij ontvangst van de Bestelling is de Koper verplicht zijn voorbehoud schriftelijk kenbaar te maken dan wel het pakket te weigeren indien het vermoeden bestaat dat het geopend of beschadigd is, en dit te melden aan FiiLiT op het volgende adres: parfumduvoyage@fiilit.com, vermeld in het contactgedeelte van de site 'Neem contact met ons op', uiterlijk de eerste werkdag na ontvangst van het bericht de bestelling. Indien dit niet het geval is, wordt de Bestelling geacht in goede staat te zijn afgeleverd en zal deze niet onderworpen zijn aan eventuele latere geschillen.

7.1 Kosten en wijze van levering

De bezorgkosten en de bezorgmethode zijn afhankelijk van het bezorgadres. Voor Europees Frankrijk:

• Gratis afhaling in onze showroom in Bièvres, rue de Paris 8, 91570 BIEVRES

Gratis levering in Frankrijk vanaf 69€ inclusief BTW op bestellingen

• Colissimo thuisbezorging zonder handtekening: € 7,2 inclusief belasting

• Levering van monsters: € 5,4 inclusief belasting

Internationaal Europa:

Levering in Europa met Colissimo:

• Europa voor bestellingen onder €69 inclusief belasting: €12 inclusief belasting

Gratis levering in Europa vanaf een aankoopprijs van € 69

• Levering van monsters: € 5,4 inclusief belasting

• Levering naar niet-EU-gebieden: € 14,4 inclusief belasting voor bestellingen onder € 59 inclusief belasting

• Levering naar niet-EU-gebieden voor bestellingen van € 59 tot € 90 inclusief belasting: € 18 inclusief belasting

• Levering van monsters voor niet-EU-gebieden: € 9,6 incl. BTW Gratis levering in niet-EU-gebieden voor bestellingen boven € 90 incl. BTW Internationaal Wereldwijd (inclusief de Antillen):

• Voorbeeldlevering: € 12 inclusief belasting

•Levering van bestellingen gelijk aan of groter dan € 59 inclusief belasting: € 24 inclusief belasting

• Levering van bestellingen gelijk aan of groter dan € 69 inclusief belasting: € 24 inclusief belasting

• Levering van bestellingen van € 59 tot € 90 inclusief belasting: € 36 inclusief belasting

Elke bestelling die op de Site wordt geplaatst voor levering buiten Europees Frankrijk kan onderworpen zijn aan douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen in het land van bestemming. De betaling van deze rechten en bedragen valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Klant. FiiLiT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen en/of kosten die verband houden met de douane-inklaring van producten, en wijst daarom alle aansprakelijkheid af als de belastingen niet door de Koper worden betaald. FiiLiT is niet verplicht om de Koper te controleren/informeren over toepasselijke douanerechten en belastingen, de Koper is verplicht deze stappen te ondernemen.

7.2 Levertijden

FiiLiT doet haar uiterste best om zo snel mogelijk bij de Koper te leveren. De bezorgtijden zijn afhankelijk van het bezorggebied. Ze worden enkel ter informatie meegedeeld en zijn enkel van toepassing op Producten die onmiddellijk beschikbaar zijn. Bestelde producten die niet direct leverbaar zijn, worden niet beïnvloed; u moet de tijd waarbinnen het product beschikbaar is en het tijdstip van de gekozen leveringsmethode optellen om de leverdatum te kunnen schatten. Echter, met betrekking tot onvoorziene omstandigheden en gevaren die altijd mogelijk zijn, geldt de maximale levertijd (deze keer omvattende de voorbereidingstijd, verwerking van de Bestelling en de levertijd), waartoe FiiLiT zich in overeenstemming met de WET (artikelen L. 111.1 en L 216-1 van de Consumentenwet) bedraagt ​​drie (3) weken vanaf de validatie van de Bestelling. Na deze periode kan de Koper zijn bestelling annuleren onder de voorwaarden en volgens de voorwaarden van de artikelen L 216.2 en volgende van het Consumentenwetboek, per brief of door enig ander schrijven op een duurzame drager, indien hij, nadat hij contact met ons heeft opgenomen, volgens hetzelfde termijnen om binnen een redelijke aanvullende termijn te leveren, heeft FiiLiT binnen deze termijn niet voldaan. Het contract wordt als beëindigd beschouwd na ontvangst van uw brief of schrijven waarin u ons op de hoogte stelt van deze oplossing, tenzij u in de tussentijd bent afgeleverd en u ermee instemt de geleverde Producten buiten de deadline te behouden. In overeenstemming met de wet heeft u echter in uw hoedanigheid van consument de mogelijkheid om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, wanneer deze datum of deze periode voor u een essentiële voorwaarde van de overeenkomst vormt die voortvloeit uit de omstandigheden rond het sluiten van de overeenkomst. contract of op een uitdrukkelijk verzoek van u vóór het sluiten van het contract (bijvoorbeeld verjaardag, feest of speciale gebeurtenis, enz.) In geval van een oplossing krijgt u alle betaalde bedragen uiterlijk binnen veertien (14) dagen volgend op de datum waarop het contract is beëindigd.

7.3 Transportrisico's

De risico's van transport naar het afleveradres worden gedragen door FiiLiT, als Verkoper, wanneer FiiLiT verantwoordelijk is voor het toevertrouwen van de levering aan een vervoerder of het postkantoor. Indien de Koper de levering zelf in ontvangst neemt op onze hoofdzetel in Bièvres, draagt ​​hij de risico's van het transport. Wanneer de transportrisico's onder de verantwoordelijkheid van FiiLiT vallen, moet elke vondst van ontbrekende artikelen en/of schade door de Koper aan FiiLiT worden gemeld, volgens de volgende voorwaarden, zodat FiiLiT elke nuttige verklaring aan de vervoerder kan afleggen.

p>

Schijnbare schade aan de verpakking: indien mogelijk wordt er onmiddellijk een rapport over de verpakking en de Producten opgemaakt, samen met de vervoerder of zijn agent, op het transportdocument.

Niet-zichtbare schade aan de verpakking: een melding met betrekking tot de verpakking en de Producten die mogelijk beschadigd zijn, moet per aangetekende brief met ontvangstbevestiging (LRAR) worden gedaan en door de Koper worden verzonden en bij gebreke daarvan door FiiLiT naar de vervoerder binnen drie (3) dagen na ontvangst. In deze twee gevallen is het belangrijk om FiiLiT bij ontvangst van het pakket op de hoogte te stellen en een kopie van de eventuele inventaris of schaderapport per post te sturen, 8 Rue de Paris 91570 Bièvres, en/of elektronisch naar parfumduvoyage@fiilit.com.

Artikel 8 Service na verkoop

De klant kan voor vragen over de Producten of voor het plaatsen van een bestelling per e-mail contact opnemen met de FiiLiT-naverkoopdienst op het adres parfumduvoyage@fiilit.com. Hij kan ook schrijven naar het postadres FiiLiT 8 Rue uit Parijs 91570 Bièvres .

Artikel 9 – Herroepingstermijn

Als u een fout heeft gemaakt tijdens uw aankoop of als u van gedachten bent veranderd, is dat ook uw recht. Wij beloven dat we het omruilen of aan u terugbetalen. Verkoop op afstand op onze Site biedt u de mogelijkheid om Producten die niet bij u passen te herroepen en te retourneren (Art. L221-18 van de Consumentenwet). U heeft een periode van veertien (14) dagen vanaf ontvangst van de Producten om FiiLiT op de hoogte te stellen van uw de wens om zich terug te trekken zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven.

U hoeft FiiLiT eenvoudigweg per post of e-mail op de hoogte te stellen en de nieuwe en ongebruikte Producten aan ons te retourneren, naar het volgende adres FiiLiT 8 Rue de Paris 91570 Bièvres.

- Het retourneren van het pakket is de verantwoordelijkheid van de Koper in de volgende gevallen:

• Retourneren met verzoek om volledige terugbetaling van de Bestelling,

• Retourneren met verzoek tot gedeeltelijke terugbetaling van de Bestelling,

• Ruilen voor een ander parfum.

Wanneer de termijn van veertien (14) dagen verstrijkt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De terugbetaling zal aan u plaatsvinden na ontvangst van het volledige geretourneerde Product en/of een bewijs van retourzending, om de staat ervan te controleren. Na controle zal de terugbetaling zo spoedig mogelijk plaatsvinden en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop FiiLiT de geretourneerde Producten heeft ontvangen. De initiële verzendkosten zijn inbegrepen in deze terugbetaling, de retourkosten blijven de verantwoordelijkheid van de Koper. Als alle geretourneerde Producten het totaal van de oorspronkelijke Bestelling zodanig wijzigen dat deze onder het minimale aankoopbedrag komt dat toegang geeft tot gratis bezorgkosten, worden deze kosten van de terugbetaling afgetrokken. FiiLiT gebruikt een bankoverschrijving of rechtstreeks naar uw betaalrekening om u terug te betalen, tenzij u uitdrukkelijk akkoord gaat met het gebruik van een ander betaalmiddel.

Artikel 10 Wederverkoop

De producten die op de site worden aangeboden, zijn niet bedoeld voor wederverkoop. Deze Producten worden uitsluitend op de Site en in een distributienetwerk van partnerwinkels verkocht (lijst op site). Elke wederverkoop of gebruik voor promotionele doeleinden van producten die via de site zijn gekocht buiten dit netwerk en in het bijzonder op internet is ten strengste verboden, en ongeacht eventuele schade aan het merk of imago van de producten kan dit waarschijnlijk leiden tot aansprakelijkheid. van de auteurs.

Artikel 11 GARANTIES

Omdat we onberispelijke kwaliteit willen zijn, ondergaan onze artikelen zeer strenge controles in alle productiefasen. De ontwikkeling van onze Artikelen impliceert een strenge selectie van materialen en er wordt bijzondere zorg besteed aan de afwerking.Als, ondanks al onze voorzorgsmaatregelen, een artikel beschadigd of met een defect aan u wordt geleverd, verbinden wij ons ertoe het voor u om te ruilen of u terug te betalen FiiLiT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor contractuele niet-nakoming in de volgende gevallen:

• In geval van onjuistheid van de informatie op de Site,

• In het geval van een technisch probleem dat de toegang tot de Site verhindert,

• In geval van indringing of aanwezigheid van een computervirus op de Site, in geval van voorraadtekorten of onbeschikbaarheid van een Product dat op de Site wordt aangeboden,

• In geval van verstoring of gehele of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen,

• In geval van overmacht, pandemie,

• In geval van vertraging of schade bij de levering van de bestelde Producten wanneer deze te wijten is aan een fout van de Koper, aan een onvoorzienbare en onoverkomelijke gebeurtenis van een derde partij of in geval van overmacht of pandemie,< /p>

• In geval van fysieke schade veroorzaakt aan de Koper als gevolg van het gebruik van producten besteld via de Site, wanneer deze schade te wijten is aan een fout van de Koper, aan een onvoorzienbare en onoverkomelijke gebeurtenis van een contract met een derde partij, of een geval van overmacht,

Je hebt ook WETTELIJKE GARANTIES: Artikel L 217-4 van het Consumentenwetboek. De Verkoper levert goederen in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie, wanneer dit contractueel onder zijn verantwoordelijkheid valt of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L 217-5 van de Consumentenwet

Het Goed voldoet aan het contract:

1. Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing: - Als het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit die laatstgenoemde aan de koper heeft gepresenteerd in het formuliermonster of model; - Als het beschikt over de kwaliteiten die een koper legitiem mag verwachten, gelet op de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

2. Of als het de kenmerken heeft die in onderlinge overeenstemming tussen de partijen zijn gedefinieerd of geschikt is voor een speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard. Artikel L 217-12 van de Consumentenwet Actie die voortvloeit uit een gebrek aan overeenstemming verstrijkt twee jaar na de levering van de goederen. Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of waardoor dit gebruik zodanig wordt beperkt dat de koper het niet zou laten verwerven, of zou slechts een lagere prijs hebben gegeven als hij ze had geweten. Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek Acties wegens fatale gebreken moeten door de Koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld. In het geval bedoeld in artikel 1642-1 moet de vordering, op straffe van uitsluiting, worden ingesteld binnen het jaar volgend op de datum waarop de verkoper kan worden vrijgesteld van zichtbare gebreken of gebrek aan overeenstemming.

ARTIKEL 12 Intellectueel eigendom

De website fiilit.com is een intellectueel werk dat wordt beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendom. Elke tekst, tekening, merk, logo, teken, productnaam, titel, geluid en muziek, afbeeldingen, video, gebruikersinterface, visuele interface, fotografie en broncode (hierna de inhoud) inclusief, en zonder dat deze lijst uitputtend is, de werking en het uiterlijk van deze inhoud, die op de site verschijnt, zijn het exclusieve eigendom van FiiLiT, de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en worden daarom beschermd door de teksten met betrekking tot intellectuele eigendom. Elke reproductie en/of volledige of gedeeltelijke weergave, gebruik, aanpassing of wijziging van de Site of een van de elementen waaruit deze bestaat, op welk medium dan ook en in welke vorm dan ook, voor andere doeleinden en in het bijzonder commerciële doeleinden, is uitdrukkelijk verboden. Elke reproductie en/of weergave van de Site of een van de elementen ervan moet onderworpen zijn aan de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van FiiLiT. Elke klant kan bijdragen aan het verrijken van de inhoud van de site via opmerkingen op de productpagina's. In dit geval verbindt de klant zich ertoe om aan FiiLiT, voor de duur van de rechten, zoals voorzien door de geldende Franse wetgeving, het recht te verlenen om zijn bijdragen te gebruiken die hij vrijwillig naar FiiLiT heeft gestuurd, inclusief deze, en zonder deze lijst. uitputtend zijn, door het reproduceren, representeren, distribueren, vertalen, aanpassen, wijzigen en combineren met andere elementen. Kopers verbinden zich ertoe geen enkel gebruik te maken van deze inhoud; elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een overtreding van namaak vormen.

Artikel 13 Informatietechnologie en vrijheden

De door de koper verstrekte persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk om zijn bestelling te verwerken en facturen op te maken. Ze kunnen worden doorgegeven aan FiiLiT-partners die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, verwerking, beheer en betaling van bestellingen. De Koper heeft een permanent recht op toegang, wijziging, rectificatie en verzet met betrekking tot informatie die hem betreft. De Koper kan dit recht uitoefenen door contact op te nemen met FiiLiT via de contactgegevens in het gedeelte “contact” van de Site of door te schrijven naar FiiLiT 8 Rue de Paris 91570 Bièvres. FiiLiT kan promotionele aanbiedingen per post of e-mail sturen, in het bijzonder nieuwsbrieven, zodra de toestemming van de Koper is verkregen als onderdeel van de registratieprocedure. De Koper wordt geïnformeerd dat FiiLiT een cookie op zijn computer wil installeren om informatie vast te leggen met betrekking tot de navigatie van de Koper op de Site, evenals de informatie die door de Koper via het online formulier wordt verstrekt. Het doel van het installeren van cookies is om deze informatie vast te leggen, zodat deze kan worden gelezen tijdens de volgende bezoeken van de Koper aan de Site en zo te voorkomen dat de Koper bij elk bezoek het voorgestelde formulier moet invullen. De Koper heeft echter het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van cookies op zijn computer en moet de instructies van zijn browser opvolgen. Om technische redenen wordt de Koper er echter op gewezen dat bepaalde delen van de Site alleen voor hem toegankelijk zullen zijn als hij de installatie van cookies accepteert.

Artikel 14 Bewijsverdrag

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de partijen elektronisch met elkaar kunnen communiceren, op voorwaarde dat er technische veiligheidsmaatregelen worden getroffen die bedoeld zijn om de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde gegevens te garanderen. Beide Partijen komen overeen dat de onderling uitgewisselde e-mails op geldige wijze de inhoud van hun uitwisselingen bewijzen en, indien van toepassing, hun verbintenissen, in het bijzonder met betrekking tot de verzending en aanvaarding van Bestellingen.

Artikel 15 Gedeeltelijke nietigheid

Indien een of meer bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard, behouden de overige bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte. De partijen komen vervolgens overeen om de nietige of ongeldige clausule te vervangen door een clausule die de oorspronkelijke inhoud het dichtst benadert. Het feit dat een van de Partijen geen voordeel haalt uit het feit dat de andere partij een van de verplichtingen genoemd in de Algemene Voorwaarden niet is nagekomen, kan voor de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de verplichting in kwestie. . Deze Algemene Voorwaarden en het aan de Koper verzonden besteloverzicht vormen een contractueel geheel dat de Partijen bindt. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, prevaleren de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 16 - Bevoegde jurisdictie

Alle geschillen waartoe de koop- en verkooptransacties afgesloten in toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, met betrekking tot hun geldigheid, hun interpretatie, hun uitvoering, hun beëindiging, hun gevolgen en hun gevolgen en die niet konden worden opgelost in der minne tussen de verkoper en de klant, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gewoonterecht. Voor de definitie van het bevoegde rechtsgebied kiest de verkoper woonplaats op 8 Rue de Paris 91570 Bievres.

Artikel 17 - Taal van het contract

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn geschreven in het Frans. In het geval dat ze in een of meer vreemde talen worden vertaald, zal in geval van betwisting alleen de Franse tekst authentiek zijn.

Artikel 18 - Bemiddeling

De Koper kan in geval van protest zijn toevlucht nemen tot conventionele bemiddeling, in het bijzonder tot de Consumentenbemiddelingscommissie of tot bestaande sectorale bemiddelingsorganen, of tot elke alternatieve methode voor geschillenbeslechting (verzoening). Adres van de gerechtsbemiddelaar: Maison de la Justice et du Droit, Villemoisson-sur-Orge 91360 Trianon 72 route de Corbeil 91360 VILLEMOISSON SUR ORGE

Herroepingsformulier

In overeenstemming met artikel L121-17 van de Consumentenwet ("Hamon-wet") van juni 2014, kan de Klant hieronder een standaard herroepingsformulier vinden voor een bestelling die op de site is geplaatst, dat per aangetekend schrijven naar Feel Diffusion moet worden verzonden mail met ontvangstbevestiging. Het is wel te verstaan ​​dat de klant de kosten voor het terugzenden van de goederen in geval van herroeping zal dragen, evenals de kosten voor het terugzenden van de goederen indien deze, vanwege hun aard, normaliter niet per post kunnen worden teruggezonden, en dat deze herroeping kan plaatsvinden uitsluitend worden uitgevoerd onder de herroepingsvoorwaarden zoals bepaald in deze algemene verkoopvoorwaarden.

----------

Ter attentie van Feel Diffusion, 8 rue de Paris 91570, Bièvres, Frankrijk

Naam, voornaam en adres van de klant:

Datum van e-mail:

Onderwerp: Intrekking

Mevrouw, mijnheer, ik wil gebruik maken van mijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 121-17 van de Consumentenwet, met betrekking tot het contract met betrekking tot de bestelling die bij uw bedrijf is geplaatst op de website fiilit.com en met betrekking tot op de volgende eigenschap:

Besteldatum:

Totaalbedrag inclusief belasting:

Ik reken op uw volledige medewerking,

Aanvaard alstublieft, mevrouw, mijnheer, mijn oprechte groeten.

Handtekening:

----------

Alle rechten voorbehouden 2024

Social Collabs

En tant que marque de beauté, nous offrons une gamme de parfums créatif, originaux et naturels. Notre partenariat offre aux créateurs l'opportunité de promouvoir des produits qui respectent l'environnement et la santé tout en étant de grande qualité. Tous nos produits sont fabriqués avec soin et responsabilité.

Apply now

Partnership opportunities

  • Affiliate marketing
  • Discount codes
  • Gifting